Keresés a Bibliában

34 1És újra megszólalt Eliú, és ezeket is mondta:

2»Halljátok, bölcsek, szavaimat,
figyeljetek rám, ti okosak!

3Mert a fül vizsgálja meg a szavakat,
miként az íny ízleli meg az ételt.

4Válasszuk magunknak azt, ami helyes,
állapodjunk meg, vajon mi jobb?

5Azt mondta ugyanis Jób: ‘Igaz vagyok,
de Isten megtagadja igazamat!

6Hamisság van megítélésemben;
kegyetlen nyíl talált, holott bűnöm nincsen!’

7Van-e férfi, Jóbhoz hasonló,
aki issza a gúnyolódást, mint a vizet?

8Aki azokkal tart, akik gonoszt művelnek,
és istentelen emberekkel jár-kel?

9Mert azt mondta: ‘Nem kedves az ember Isten előtt,
még akkor sem, ha híven követi!’

10Azért hallgassatok rám ti, okos emberek!
Távol legyen Istentől a gonoszság
s a Mindenhatótól a jogfosztás!

11Mert ő az embernek tettei szerint fizet,
és mindenkinek útja szerint viszonoz;

12mert valóban, Isten nem kárhoztat ok nélkül,
s a Mindenható nem ferdíti el az igazságot!

13Kit rendelt mást a föld fölé,
vagy kit tett a világ fölé, amelyet alkotott?

14Ha arra irányozná szívét,
vissza is vonhatná magához leheletét, lélegzetét,

15akkor kimúlna minden élőlény egyaránt,
s az ember visszatérne a porba.

16Ha tehát okos vagy, halld meg, amit mondok,
és figyelj beszédem szavára!

17Tud-e kormányozni, aki gyűlöli az igazságot,
és hogyan hibáztatod annyira őt, aki igazságos?

18Hisz ő még a királynak is azt mondja: ‘Te hitszegő!’
és a főembereknek: ‘Ti gonosztevők!’

19Nem tekinti ő a fejedelmek személyét.
Nem ismeri a zsarnokot, amikor a szegénnyel vetekedik
– mert mindannyian keze alkotásai. –

20Meghalnak az ilyenek hirtelen, az éj közepén;
kimúlnak a gazdagok, elmennek,
s ő eltávolítja az erőszakost kézmozdulat nélkül.

21Mert az ő szeme az emberek útjain van,
és látja minden lépésüket,

22nincs sötétség, nincs halál-árnyék,
hol a gonosztevők elrejtőzzenek,

23mert nincs az ember kényére bízva,
mikor menjen Isten elé ítéletre,

24összezúz ő sokakat szám nélkül,
és másokat állít helyükre.

25Mert ismeri tetteiket,
elhozza azért rájuk az éjt és eltapossák őket.

26Megveri őket, mint gonosztevőket
olyan helyen, ahol sokan látják,

27azért, mert készakarva eltávoztak tőle,
és egyáltalán nem akarták megérteni útjait,

28mert eléje juttatták a nyomorgó kiáltását,
és meghallja a szegények jajszavát.

29Ha pedig ő nyugalmat ad, ki az, aki kárhoztassa,
és ha elrejti arcát, ki az, aki szemlélhetné?
Ha népek, sőt az összes ember fölött

30istentelen embert enged uralkodni,
a nép bűnei miatt,

31akkor így szólok Istenhez:
‘Nem állok neked ellen!

32Ha hibáztam, akkor taníts engem,
ha rosszul beszéltem, nem teszem többé!’

33Vajon Isten tőled kérdezze-e,
mert nem vagy megelégedve:
‘Mivelhogy tied a döntés, nem az enyém,
mondd meg tehát, hogyan tudnád jobban!’

34Az értelmes emberek megmondják majd nekem,
s a bölcs férfiak, akik engem hallgatnak:

35‘Nem beszél Jób bölcsen,
és szavai megfontolás nélkül valók!’

36Atyám! tedd próbára Jóbot mindvégig!
Ne engedd ki kezedből a gonoszság emberét,

37mert vétkeit káromlással tetézi,
gúnyosan tapsol közöttünk
és ítéletre hívja ki Istent szavaival.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

34,13 Az érvelés értelme ez lehet: Isten a világegyetemet nem mások nevében kormányozza, Isten nem mások által kijelölt jogot alkalmaz: az ő saját végtelensége az, amely a jogot alkotta. Ezért ő nem tudja megszegni a törvényt sem kényszerből, sem érdekből.

Előző fejezet Következő fejezet