Keresés a Bibliában

38 1Azokban a napokban Hiszkija halálosan megbetegedett. Akkor bement hozzá Izajás próféta, Ámosz fia, és azt mondta neki: »Így szól az Úr: Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben!« 2Erre Hiszkija a fal felé fordította arcát, és imádkozott az Úrhoz. 3Ezt mondta: »Ó, Uram, emlékezzél meg, kérlek, arról, hogy hűséggel és egész szívvel jártam színed előtt, és azt tettem, ami jó a te szemedben!« És sírt Hiszkija, hangos sírással.
4Ekkor szólt az Úr szava Izajáshoz: 5»Menj, és mondd meg Hiszkijának: ‘Így szól az Úr, atyádnak, Dávidnak Istene: Meghallgattam imádságodat, láttam könnyeidet; íme, megtoldom napjaidat tizenöt évvel. 6Asszíria királyának kezétől megmentelek téged és ezt a várost, és megoltalmazom ezt a várost.’ 7Ez lesz számodra a jel az Úrtól, hogy teljesíti az Úr azt az igét, amelyet mondott: 8Íme, visszahúzom az árnyékot azokon a fokokon, amelyeken már túlhaladt Ácház napóráján, és visszatérítem a napot tíz fokkal.« Vissza is tért a nap tíz fokkal azokon a fokokon, amelyeken már túlhaladt az árnyék.
9Hiszkijának, Júda királyának írása, amikor beteg volt, és felgyógyult betegségéből:

10»Így szóltam én:
Napjaim közepén kell elmennem
az alvilág kapuiba,
megfosztva hátralevő éveimtől!

11Azt mondtam: Nem látom az Urat az élők földjén,
nem látok többé embert a világ lakói között.

12Hajlékomat felszedték és elvitték tőlem,
mint a pásztorok sátrát.
Összegöngyöli, mint a takács, életemet,
a fonalról levág engem.
Nappaltól éjszakáig végzel velem.

13Elterülve fekszem reggelig;
mint az oroszlán, úgy töri össze minden csontomat.
Nappaltól éjszakáig végzel velem.

14Mint fecskefióka, úgy csipogok,
nyögök, mint a galamb;
szemem bágyadtan tekint a magasba.
Uram, erőszakot szenvedek, felelj értem!

15Mit szóljak? És mit mond majd nekem?
Ő cselekedett!
Minden évemen át lelkem keserűségében járok.

16Uram, benned remél a szívem;
hadd éljen a lelkem,
gyógyíts meg, és éltess engem!

17Íme, javamra válik legkeserűbb keservem;
hiszen te megmentetted lelkemet
az enyészet vermétől,
mivel hátad mögé dobtad minden vétkemet.

18Mert nem az alvilág magasztal téged,
és a halál sem dicsőít;
akik a sírgödörbe szállnak,
nem remélnek hűségedben.

19Az élő, csak az élő magasztal téged,
ahogyan ma én is;
az apa a fiaival ismertesse meg hűségedet!

20Az Úr kész megszabadítani engem,
hogy dalainkat citerával kísérhessük
életünknek minden napján az Úr házában.«

21Akkor meghagyta Izajás, hogy hozzanak egy csomó préselt fügét, és kenjék rá a kelevényre, akkor életben marad. 22Erre így szólt Hiszkija: »Mi lesz a jele, hogy föl fogok menni az Úr házába?«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

38,9 A király imája csak Izajás könyvében található. A betegség mint ellenséges hatalom jelenik meg, amely Istentől is elszakít.

Előző fejezet Következő fejezet