Keresés a Bibliában

23

1Kijelentés Tírusz ellen.
Jajgassatok, Tarzis hajói,
mert elpusztult erősségtek!
Miután megjöttek Ketim földjéről,
akkor jutott hozzájuk a hír.

2Némuljatok el, partvidék lakói,
Szidon kereskedői!
A tengerjárók elleptek téged.

3A nagy vizeken a Síhor vetése,
a Nílus aratása volt a jövedelme,
és a nemzetek kereskedelme folyt ott.

4Szégyenkezz, Szidon, mert így szól a tenger,
ezt mondja a tenger erőssége:
»Nem vajúdtam, és nem szültem,
nem neveltem ifjakat,
nem tápláltam szüzeket.«

5Amint a hír eljut Egyiptomba,
megrendülnek, mikor Tíruszról hallanak.

6Keljetek át Tarzisba,
jajgassatok, partvidék lakói!

7Hát ez a ti vigadozó városotok,
melynek eredete ősidőkbe nyúlik,
melyet lába messzire elvitt,
hogy idegenben telepedjék meg?

8Ki határozott így Tírusz felől,
mely egykor koronát viselt,
melynek kereskedői fejedelmek voltak,
és kalmárai a földön tiszteletben álltak?

9A Seregek Ura határozott így,
hogy meggyalázzon minden kevély büszkeséget,
és megszégyenítse mindazokat,
akik tiszteletben állnak a földön.

10Műveld meg földedet, Tarzis leánya,
mint a Nílus partját,
nincs többé kikötő!

11Az Úr kinyújtotta kezét a tenger fölé,
királyságokat rendített meg.
Az Úr parancsot adott Kánaán ellen,
hogy pusztítsák el erődítményeit.

12Így szólt: »Nem fogsz többé vigadozni,
te meggyalázott szűz, Szidon leánya!
Hiába kelsz fel és kelsz át Ketimbe,
ott sem lesz nyugalmad!«

13Íme, a káldeaiak országa:
ilyen nép nem volt;
Asszíria vadaknak szánta.
Felállították ostromtornyaikat,
földig rombolták palotáit,
romhalmazzá tették.

14Jajgassatok, Tarzis hajói,
mert elpusztult erősségtek!

15Ez történik majd azon a napon: feledésbe merül Tírusz hetven esztendőre, ameddig egy király napjai tartanak. Hetven esztendő múlva azután úgy jár Tírusz, mint a parázna nő éneke mondja:

16»Vedd a citerát, járd körül a várost,
te elfelejtett parázna nő!
Pengesd szépen, énekelj sokat,
hogy visszaemlékezzenek rád!«

17Ez történik majd: Hetven év múlva meglátogatja az Úr Tíruszt, az pedig visszatér keresetéhez, és paráználkodik a világ minden királyságával a föld színén. 18De nyeresége és keresete az Úr szent tulajdona lesz; nem halmozzák fel és nem tartogatják, mert nyeresége azoké lesz, akik az Úr színe előtt laknak, hogy jóllakásig egyenek, és pompás ruhákba öltözzenek.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

23,1 Gyászének a fényűző föníciai tengerpart pusztulásáról, melyet a próféta a térséget jelképező tarzisi hajókhoz intéz. Ketim földje Ciprus.

23,13 Későbbi betoldások miatt a mondat alig érthető.

23,15 Tírusz kereskedelmét a próféta paráznasághoz hasonlítja. Jövedelme a Jeruzsálemben szegényesen élő papoké lesz.

Előző fejezet Következő fejezet