Keresés a Bibliában

12

1Így fogsz szólni azon a napon:
»Hálát adok neked, Uram,
mert haragudtál ugyan rám,
de elfordult haragod, és megvigasztaltál.

2Íme, Isten az én üdvösségem,
bízom és nem félek,
mert erőm és ujjongó dalom az Úr,
ő lett nekem üdvösségem.«

3Örömmel merítetek majd vizet
az üdvösség forrásaiból.

4Így szóltok azon a napon:
»Adjatok hálát az Úrnak, szólítsátok a nevén,
ismertessétek meg a népek közt tetteit!
Emlékeztessetek arra, hogy magasztos a neve!

5Énekkel dicsérjétek az Urat,
mert fönséges dolgot művelt,
legyen ismert ez az egész földön!

6Kiálts és ujjongj, Sion lakója,
mert nagy közötted Izrael Szentje!«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

12,1 Zsoltár, melyet egy későbbi tanítvány helyezett ide, a könyv első részének végére. A vízmerítés utal a sátoros ünnep szertartására (vö. Jn 7,37-38). Izrael Istenét az egész föld áldani fogja.

Előző fejezet Következő fejezet