Keresés a Bibliában

32 1Történt pedig a tizenkettedik esztendőben, a tizenkettedik hónapban, a hónap elsején, hogy az Úr ezt a szózatot intézte hozzám:

2»Emberfia, zengj siralmat a fáraóról, Egyiptom királyáról és ezt mondd neki:
Hasonlóvá tetted magadat a nemzetek oroszlánjához,
és a tengerben levő krokodilhoz;
szarvaddal ökleltél folyamaidban,
lábaddal zavarossá tetted a vizet,
és tapostad áramlásait.

3Ezért így szól az Úr Isten:
kiterjesztem feletted hálómat
számos népnek sokasága által,
és hálómmal kihúznak;

4a földre vetlek,
a nyílt mezőre kidoblak;
rád csődítem az ég madarait mind,
és jóllakatom belőled az egész föld vadjait.

5Húsodat a hegyekre vetem,
és gennyeddel betöltöm dombjaidat.

6Megöntözöm bűzös véreddel a földet
a hegyek tetején,
és a völgyek megtelnek veled.

7Amikor majd kialszol, betakarom az eget,
és elsötétítem csillagjait;
a napot befödöm felhővel,
s a hold nem adja világosságát.

8Az ég minden világítóját gyászba borítom érted,
és sötétséget bocsátok földedre
– mondja az Úr Isten –,
amikor elhullanak sebesültjeid az ország közepén
– mondja az Úr Isten. –

9Megszomorítom a szívét számos népnek, amikor eljuttatom romjaidat a nemzetek közé, oly országokba, amelyekről nem tudsz. 10Döbbenetbe ejtek miattad sok népet, és királyaik szörnyű félelemben remegnek majd miattad, amikor arcuk előtt villogni kezd kardom, és mindenki hirtelen a saját életéért remeg majd romlásod napján. 11Mert így szól az Úr Isten: Babilon királyának kardja jön rád!

12Sokaságodat a földre terítem
a hősök kardjával;
ezek a nemzetek mind legyőzhetetlenek,
és semmivé teszik Egyiptom kevélységét,
és szétszórják sokaságát.

13Kiirtom minden állatát,
mely a sok víz mellett lakott;
nem zavarja fel többé azokat ember lába,
sem állat körme nem kavarja fel.

14Akkor majd igen tisztává teszem vizeiket,
és folyóit úgy ömlesztem, mint az olajat – mondja az Úr Isten –,

15amikor sivataggá teszem Egyiptom földjét,
az országot pedig elhagyja az, ami betölti,
amikor majd megverem valamennyi lakóját,
és megtudják, hogy én vagyok az Úr!

16Gyászének ez, és mint gyászdalt éneklik majd. A nemzetek leányai éneklik, Egyiptomról és sokaságáról éneklik« – úgymond az Úr Isten.
17Történt pedig a tizenkettedik esztendőben, a hónap tizenötödik napján, hogy az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 18»Emberfia, énekelj gyászdalt Egyiptom sokaságáról, és vond le őt magát s a hatalmas nemzetek leányait a föld legmélyére, azokhoz, akik leszálltak a verembe.

19Kinél vagy te szebb?
Szállj le, és pihenj a körülmetéletlenek között!

20Azok közé hullanak majd, akiket a kard ölt meg; a kard már át van adva, lerántják őt és egész népét! 21Beszélnek vele a legerősebb vitézek az alvilág közepéből, akik az ő segítőivel együtt leszálltak, és pihennek a körülmetéletlenek, a kard által megöltek. 22Ott van Asszúr és annak egész sokasága, körülötte vannak sírjaik; mindegyikük meg van ölve, kard által estek el. 23A verem legmélyén vannak sírjaik, és sokasága sírjai körül van; mindegyikük meg van ölve, kard által estek el, akik egykor rettegésbe ejtették az élők földjét. 24Ott van Élám és annak egész sokasága az ő sírja körül; mindegyikük meg van ölve, kard által estek el, és körülmetéletlenül szálltak le a föld legmélyére, akik rettegésbe ejtették az élők földjét; és most gyalázatukat hordozzák mindazok előtt, akik leszálltak a sírgödörbe. 25A megöltek közé helyezték nyugvó ágyát összes népével együtt; körülötte vannak sírjaik; mind körülmetéletlenek ők, a kard ölte meg őket, mert rettegésbe ejtették az élők földjét; és most gyalázatukat hordozzák mindazok előtt, akik leszálltak a sírgödörbe; a megöltek közt van az ő helyük. 26Ott van Mesek és Tubál és annak egész sokasága; körülötte vannak sírjai; mind körülmetéletlenek ők és meg vannak ölve, kard által estek el, mert rettegésbe ejtették az élők földjét. 27Nem azokkal a hősökkel pihennek ők, akik a hajdankorban estek el, akik fegyvereikkel szálltak le az alvilágba, és fejük alá tették kardjukat; mert csontjukban van a gonoszságuk, mert rettegésére voltak a hősöknek az élők földjén. 28Tehát téged is a körülmetéletlenek közt tipornak majd össze, és azok között pihensz, akiket a kard ölt meg. 29Ott van Edom, annak királyai és minden fejedelme. Seregükkel együtt azok közé jutottak, akiket megölt a kard; a körülmetéletlenek között pihennek, azokkal, akik leszálltak a sírgödörbe. 30Ott van Észak összes fejedelme és a szidoniak mind, letaszították őket a megöltekhez; remegnek és megszégyenülnek erejükben. Körülmetéletlenül pihennek azok között, akiket megölt a kard, és gyalázatukat hordozzák mindazok előtt, akik leszálltak a sírgödörbe. 31Meglátja majd ezeket a fáraó, és megvigasztalódik egész sokaságán, amelyet megölt a kard – a fáraó és egész hadserege –, mondja az Úr Isten. – 32Mert az én félelmemet adom az élők földjére, s a körülmetéletlenek közt pihen majd, azok között, akiket megölt a kard – a fáraó és egész sokasága« – mondja az Úr Isten.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

32,1 A krokodil az őskígyóra emlékeztet, amit Isten legyőzött.

32,17 Kr. e. 585.

32,17 A Seólban különbség lesz igaz és bűnös között.

32,22 A temetetlen halottak Asszíria, Elám (Babilon keleti szomszédja), Mesek és Tubál (Babilontól északra élő népcsoport).

Előző fejezet Következő fejezet