Keresés a Bibliában

11Ő tett egyeseket apostollá, másokat pedig prófétává, másokat evangélistává, ismét másokat pedig pásztorrá és tanítóvá, 12hogy alkalmassá tegye a szenteket a szolgálat végzésére Krisztus testének felépítése céljából, 13amíg mindnyájan eljutunk a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, és azzá a tökéletes emberré leszünk, aki megvalósította Krisztus teljességét;

KNB SZIT STL BD RUF KG