Keresés a Bibliában

11És ő „adott” némelyeket apostolok, másokat próféták, ismét másokat evangélisták vagy pásztorok és tanítók gyanánt, 12hogy fölkészítsék a szenteket szolgálatuk végzésére, Krisztus testének építésére, 13amíg el nem jutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra,

KNB SZIT STL BD RUF KG