Keresés a Bibliában

6 1Mint munkatársak pedig intünk titeket, ne vegyétek hiába Isten kegyelmét.

2Mert ő mondja:
Íme, most van a kellő idő, íme, most van az üdvösség napja!»A nekem tetsző időben meghallgattalak,
és az üdvösség napján megsegítettelek téged«
.

3Senkinek sem okozunk semmiféle botrányt, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, 4hanem mindenben Isten szolgáiként viselkedünk: sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongatásban, 5verésben, börtönben, zendülés közepette, fáradságban, virrasztásban, böjtölésben, 6tisztaságban, tudásban, béketűrésben, kedvességben, a Szentlélekben, nem színlelt szeretetben, 7az igazság igéjében, Isten erejében; jobbról és balról az igazság fegyverzetében, 8dicsőségben és becstelenségben, gyalázatban és jó hírnévben; mint csábítók és mégis igazmondók; 9mint ismeretlenek és mégis ismertek; mint halálra váltak, és íme, mégis élünk; mint megvertek, de meg nem öltek; 10mint szomorkodók, és mégis mindig örvendezők; mint szűkölködők, és mégis sokakat gazdagítók; mint akiknek semmijük sincsen, és mindenük megvan.
11A szánk megnyílt felétek, korintusiak, s a szívünk kitárult. 12Nem bennünk van szűk hely számotokra, hanem a ti szívetekben szűk a hely. 13Hogy pedig ezt viszonozzátok, mint gyermekeimnek mondom, tárjátok ki ti is szíveteket!
14Ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel! Mert mi köze az igazvoltnak a gonoszsághoz? Vagy milyen közösség van a világosság és a sötétség között? 15Hogyan egyezne ki Krisztus Béliállal? Vagy mi köze a hívőnek a hitetlenhez?

16Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Hisz ti az élő Isten temploma vagytok, amint Isten mondja:
»Köztük fogok lakni és közöttük járni,
az ő Istenük leszek, és ők az én népem lesznek
.

17Menjetek ki tehát közülük,
váljatok külön – mondja az Úr –,
s ne érintsetek tisztátalant!

Akkor magamhoz fogadlak majd titeket,

18és én atyátok leszek,
ti pedig az én fiaim és leányaim lesztek
,
mondja a mindenható Úr«.

(Szof 3,20G; Jer 31,9; Iz 43,6;Ám 3,13G; 2Makk 1,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet