Keresés a Bibliában

6 1Mint együttmunkálkodók intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét. (1Kor 3,9;2Kor 5,20) 2Mert ő mondja: Kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az üdvösség napja. (Ésa 49,8;Luk 4,19.21) 3Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk ne szidalmaztassék. (Mát 18,6) 4Hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái; sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban. (2Kor 4,2;1Kor 4,1) 5Vereségben, tömlöczben, háborúságban, küzködésben, virrasztásban, bőjtölésben. (2Kor 11,23.27) 6Tisztaságban, tudományban, hosszútűrésben, szívességben, Szent Lélekben, tettetés nélkül való szeretetben, (1Tim 4,12) 7Igazmondásban, Isten erejében; az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel; (Eféz 6,11-18;1Kor 2,4) 8Dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által; mint hitetők, és igazak; (2Kor 2,20;Tit 2,14) 9Mint ismeretlenek, és mégis ismeretesek; mint megholtak, és ím élők; mint ostorozottak, és meg nem ölöttek; (2Kor 4,10.11.1Kor;15,30.31;Zsolt 118,18) 10Mint bánkódók, noha mindig örvendezők; mint szegények, de sokakat gazdagítók; mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók. (Mát 5,12; Csel 5,41;2Kor 8,9; Fil 2,17) 11A mi szánk megnyílt ti néktek, korinthusiak, a mi szívünk kitárult. (2Kor 3,7) 12Nem mi bennünk vagytok szorosságban, hanem szorosságban vagytok a ti szívetekben. (1Kor 2,2;15,3;1Kor 16,22) 13Viszonzásul (mint gyermekeimnek szólok) tárjátok ki ti is szíveteket. (1Kor 4,14) 14Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? (5Móz 7,2.1Kor;7,39;Eféz 5,11) 15És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? (1Kor 10,21;1Kor 10,21) 16Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek. (1Kor 3,16;3Móz 26,12) 17Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, (Ésa 48,20;52,11; Jel 18,4) 18És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr. (Jer 31,19.33;32,38; Jel 21,3.7)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet