Keresés a Bibliában

5 1Az öreget ne korhold, hanem buzdítsd, mint atyádat; a fiatalabbakat mint testvéreidet, 2az idős asszonyokat, mint anyádat, a fiatalabb nőket, mint lánytestvéreidet, teljes tisztasággal.
3Az özvegyasszonyokat, ha igazán özvegyek, tiszteld. 4Ha pedig valamelyik özvegyasszonynak fiai vagy unokái vannak, tanulják meg elsősorban a maguk házát vezetni és szüleik szolgálatára lenni, mert ez kedves dolog Isten előtt. 5Az az özvegy pedig, aki igazán özvegy és elhagyatott, bízzék Istenben, s tartson ki éjjel-nappal az imádságban és a könyörgésben, 6mert az, aki kicsapongó, élő halott. 7Ezt parancsold hát nekik, hogy feddhetetlenek legyenek. 8Aki pedig övéinek, főképpen házanépének gondját nem viseli, megtagadta a hitet, s rosszabb a hitetlennél.
9Az özvegyek sorába csak olyant kell választani, aki legalább hatvanéves, aki csak egy férfi felesége volt, 10s akinek jótetteiről tanúskodnak; aki gyermeket nevelt, vendégszerető volt, a szentek lábát mosta, és segített a nyomorúságban sínylődőkön; aki minden jócselekedetet gyakorolt. 11A fiatalabb özvegyeket utasítsd vissza, mert ha Krisztus ellenére átadják magukat az érzékiségnek és férjhez akarnak menni, 12akkor büntetést vonnak magukra, mert az első hűséget megszegték, 13ezenkívül kerülik a munkát, megszokják, hogy házról házra járogassanak, éspedig nemcsak a munkát kerülve, hanem pletykálkodva, kotnyeleskedve, olyanokat beszélve, amiket nem kellene. 14Azért tehát azt akarom, hogy a fiatalabbak menjenek csak férjhez, szüljenek gyermekeket, vezessék a háztartást, és ne adjanak alkalmat az ellenfélnek a gyalázkodásra. 15Néhányan már visszaszegődtek a sátánhoz! 16Ha valamelyik hívő asszonynak özvegyei vannak, lássa el őket, ne terheljék azok az egyházközséget, hogy az a valóban özvegyeket segíthesse.
17A tisztüket jól végző presbitereket kétszeres tiszteletre tartsák méltóknak, főképpen azokat, akik az igehirdetést és a tanítást végzik, 18mert azt mondja az Írás: »A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját«, és: »Méltó a munkás a maga bérére«. (MTörv 25,4;Mt 10,10) 19Presbiter ellen ne fogadj el vádat, csak két vagy három tanú vallomása alapján. (MTörv 19,15) 20A vétkeseket valamennyiük előtt fedd meg, hogy a többiek is elrettenjenek. 21Kérve kérlek Istenre, Krisztus Jézusra, a választott angyalokra, tartsd be ezt előítélet nélkül, és részrehajlásból ne tégy semmit sem. 22A kezedet elhamarkodva fel ne tedd senkire, hogy ne legyen részed idegen bűnökben. Őrizd meg magadat tisztán.
23Ezután ne csak vizet igyál, hanem élj egy kis borral is a gyomrod és gyakori gyengélkedéseid miatt. 24Egyes emberek bűnei nyilvánvalók már az ítélet előtt is, másokéi csak az után; 25éppígy nyilvánvalók a jótettek is; s mégsem azok, nem maradhatnak elrejtve.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,11 Ha ugyanis megfeledkeznek arról, hogy Istennek vannak szentelve, kiteszik magukat a kárhozat veszélyének: nem azért, mert nem maradnak hűségesek elhunyt férjükhöz, hanem mert hűtlenekké válnak a szentelésben kapott kegyelemhez.

Előző fejezet Következő fejezet