Keresés a Bibliában

Magatartás az idősekkel szemben.

5 1Az idősebb férfit ne korhold, hanem csak figyelmeztesd, mint atyádat, a fiatalabbat, mint testvéredet; 2az idősebb nőt, mint anyádat, a fiatalabbat, mint nővéredet, egészen tiszta érzülettel. 3Tiszteld az özvegyeket, ha valóban özvegyek. 4Ha pedig valamely özvegynek gyermekei vagy unokái vannak, ezek tanulják meg, hogy elsősorban saját családjuk iránt teljesítsék kötelességüket és szüleik iránt róják le, amivel tartoznak nekik, mert ez kedves az Isten előtt. 5Aki valóban özvegy és magára hagyott, bízzék az Istenben, s kitartóan imádkozzék és könyörögjön éjjel-nappal. 6Ha ugyanis feslett életet él, élve is halott. 7Kösd a szívükre ezt, hogy feddhetetlenek legyenek. 8Aki pedig övéinek, főképp háza népének nem viseli gondját, az megtagadta hitét, s rosszabb a hitetlennél. 9Az özvegyek sorába csak olyan kerüljön, aki legalább hatvanéves, és csak egy férfinak volt a felesége. 10Legyen közismert, hogy jó cselekedetekben élt: gyermekeket nevelt, gyakorolta a vendégszeretetet, mosta a szentek lábát, segített a bajbajutottakon, és más jó cselekedeteknek szentelte magát. 11A fiatalabb özvegyeket azonban utasítsd el, mert amikor Krisztus ellenére erőt vesz rajtuk az érzékiség, férjhez akarnak menni, 12s mivel így az első hűséget megszegik, elmarasztaló ítéletet vonnak magukra. 13Azonkívül rászoknak arra, hogy tétlenül házról házra járjanak, de nemcsak tétlenkednek, hanem pletykálkodnak, kíváncsiskodnak s olyasmit beszélnek, amire semmi szükség sincs. 14Azt kívánom tehát, hogy a fiatalabbak menjenek csak férjhez, adjanak gyermekeknek életet, viseljék családjuk gondját, s az ellenfélnek ne adjanak alkalmat a megszólalásra. 15Némelyek ugyanis visszaszegődnek a sátánhoz. 16Ha pedig valamely hívő asszonynál özvegyek laknak, viselje gondjukat, hogy ne legyenek az egyház terhére, s az segíteni tudjon a magukra hagyott özvegyeken.

A presbiterek.

17Az elöljárók, akik tisztüket jól töltik be, kétszeres megbecsülést érdemelnek, főképpen, ha az igehirdetésben és a tanításban fáradnak. 18Az Írás ugyanis ezt mondja: „Cséplő ökörnek ne kösd be a száját.” Továbbá: „Megérdemli a munkás a maga bérét.” 19Elöljáró ellen ne fogadj el vádat, csak két vagy három személy tanúságára. 20A vétkeseket mindenki előtt fedd meg, hogy a többi is elrettenjen. 21Istenre, Krisztus Jézusra és a választott angyalokra kérlek, tartsd meg mindezt előítélet nélkül, s részrehajlásból semmit se tégy. 22Kezedet elhamarkodva föl ne tett senkire, s idegen bűnben ne legyen részed. Őrizd magadat tisztán! 23Ne csak vizet igyál, hanem gyomrod és gyakori gyöngélkedésed miatt igyál egy kis bort is. 24Némely ember vétke nyilvánvaló már az ítélet előtt is, másoké viszont csak utána derül ki. 25Éppígy a jótett is nyilvánvaló, de ha még nem volna nyilvánvaló, nem maradhat elrejtve.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet