Keresés a Bibliában

16Mindig örüljetek! 17Szüntelenül imádkozzatok! 18Mindenért adjatok hálát, mert ezt várja Isten mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. 19A Lelket ki ne oltsátok! 20A prófétai beszédet meg ne vessétek! 21Mindent vizsgáljatok meg; ami jó, azt tartsátok meg! 22Mindenfajta rossztól óvakodjatok!
23A békesség Istene szenteljen meg titeket mindenben, és egész lelki valótok, mind a lelketek, mind a testetek maradjon feddhetetlen Urunk, Jézus Krisztus eljövetelére. 24Aki hív titeket, hűséges, tehát meg is valósítja.

KNB SZIT STL BD RUF KG