Keresés a Bibliában

16Legyetek mindig derűsek! 17Szüntelenül imádkozzatok! 18Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. 19A Lelket el ne fojtsátok! 20A prófétai beszédet el ne vessétek! 21Vizsgáljatok meg mindent. A jót tartsátok meg. 22Mindenféle rossztól óvakodjatok. 23A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig.

Befejezés

24Hűséges az, aki meghívott titeket: ő majd meg is teszi.

KNB SZIT STL BD RUF KG