Keresés a Bibliában

16Mindenkor örüljetek. (Fil 4,4) 17Szüntelen imádkozzatok. (Kol 4,2; Róm 12,12; Luk 18,1-8) 18Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. (Eféz 5,20; Kol 3,17;2,7) 19A Lelket meg ne oltsátok. (1Kor 14,30) 20A prófétálást meg ne vessétek, (1Kor 14,1.3.32.39) 21Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok! (1Ján 4,1; Fil 1,10) 22Mindentől, a mi gonosznak látszik, őrizkedjetek! (Róm 12,9.17) 23Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. (1Thess 3,13; Róm 15,33; Zsid 13,20.2Kor;5,10; Fil 4,9) 24Hű az, a ki elhivott titeket és ő meg is cselekszi azt. (1Kor 1,9.2Kor;10,13.2Thess;3,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG