Keresés a Bibliában

66 1Az éneklőmesternek; zsoltár, ének.
Örvendezz Istennek, oh te egész föld. (Zsolt 63,6) 2Énekeljétek az ő nevének dicsőségét; dicsőítsétek az ő dicséretét! (Zsolt 103,17.18;34,11.5Móz;28,1-13) 3Mondjátok Istennek: Mily csudálatosak a te műveid: a te hatalmad nagy volta miatt hízelegnek néked ellenségeid. (Zsolt 18,45) 4Az egész föld leborul előtted; énekel néked, énekli a te nevedet. Szela. (1Krón 25,1;26,1) 5Jőjjetek és lássátok az Isten dolgait; csudálatosak az ő cselekedetei az emberek fiain. (Zsolt 46,9;65,12-14) 6A tengert szárazzá változtatta, a folyamon gyalog mentek át: ott örvendeztünk ő benne. (2Móz 14,21.22; Józs 3,14-17) 7A ki uralkodik az ő hatalmával örökké, szemmel tartja a pogányokat, hogy az engedetlenek fel ne fuvalkodjanak magukban. Szela. (Ésa 51,22;52,2-12) 8Áldjátok népek a mi Istenünket, és hallassátok az ő dicséretének szavát. 9A ki megeleveníti lelkünket, s nem engedi, hogy lábaink megtántorodjanak. 10Mert megpróbáltál minket, oh Isten, megtisztítottál, a mint tisztítják az ezüstöt. (Zsolt 71,20) 11Hálóba vittél be minket, megszorítottad derekainkat. (Zsolt 50,15) 12Embert ültettél fejünkre, tűzbe-vízbe jutottunk: de kihoztál bennünket bőségre. (Zsolt 60,14) 13Elmegyek házadba égőáldozatokkal, lefizetem néked fogadásaimat, (Zsolt 116,14;56,13.14) 14A melyeket ajakim igértek és szájam mondott nyomorúságomban. 15Hízlalt juhokat áldozom néked égőáldozatul, kosok jóillatú áldozatával; ökröket bakokkal együtt áldozom néked. Szela. (3Móz 3,1-17) 16Jőjjetek el és halljátok meg, hadd beszélem el minden istenfélőnek: miket cselekedett az én lelkemmel! (Zsolt 67,7; Ésa 4,4.5) 17Hozzá kiálték az én szájammal, és magasztalás volt nyelvem alatt. (Zsolt 18,4-7) 18Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram. (Ján 9,31; Jak 4,3) 19Ámde meghallgatott Isten, figyelmezett könyörgésem szavára. (Zsolt 18,7.20-25) 20Áldott az Isten, a ki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. (Zsolt 18,50.51)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár