Keresés a Bibliában

65 1Az éneklőmesternek; zsoltár; Dávid éneke.
2Tied a hódolat, a dicséret, oh Isten, a Sionon; és néked teljesítik ott a fogadást.
3Oh könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test.
4Bűneim erőt vettek rajtam; vétkeinket te bocsásd meg.
5Boldog az, a kit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornáczaidban; hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével!
6Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, idvességünknek Istene; e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma;
7A ki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal;
8A ki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását, és a népek háborgását.
9Félnek is jeleidtől a szélek lakói; a napkelet és nyugot határait megörvendezteted.
10Meglátogatod a földet és elárasztod; nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel; gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt.
11Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod; záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod.
12Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad;
13Csepegnek a puszta legelői és a halmokat vígság övezi.
14A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja; örvendeznek és énekelnek.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF