Keresés a Bibliában

65 1Az éneklőmesternek; zsoltár; Dávid éneke. (Zsolt 18,14.15) 2Tied a hódolat, a dicséret, oh Isten, a Sionon; és néked teljesítik ott a fogadást. (Zsolt 48,2.3) 3Oh könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. 4Bűneim erőt vettek rajtam; vétkeinket te bocsásd meg. (2Kir 5,15) 5Boldog az, a kit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornáczaidban; hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével! (Zsolt 84,5.11.12) 6Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, idvességünknek Istene; e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma; 7A ki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal; (Zsolt 42,2.3;26,6.7) 8A ki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását, és a népek háborgását. (Máté 8,26) 9Félnek is jeleidtől a szélek lakói; a napkelet és nyugot határait megörvendezteted. (Zsolt 63,5;65,5) 10Meglátogatod a földet és elárasztod; nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel; gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt. (Jób 38,26.27) 11Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod; záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. 12Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad; (Zsolt 132,13.14) 13Csepegnek a puszta legelői és a halmokat vígság övezi. (Zsolt 72,3.16) 14A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja; örvendeznek és énekelnek. (Zsolt 144,13.14)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár