Keresés a Bibliában

51 1Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára;
2Mikor ő hozzá ment Nátán, a próféta, minekutána Bethsabéval vétkezett.
3Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!
4Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet;
5Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog.
6Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, a mi gonosz a te szemeid előtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben.
7Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám.
8Ímé te az igazságban gyönyörködöl, a mely a vesékben van, és bensőmben bölcseségre tanítasz engem.
9Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.
10Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, a melyeket összetörtél.
11Rejtsd el orczádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat.
12Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.
13Ne vess el engem a te orczád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem.
14Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.
15Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád.
16Szabadíts meg engemet a vérontástól, oh Isten, szabadításomnak Istene! hogy harsogja nyelvem a te igazságodat.
17Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet.
18Mert nem kivánsz te véresáldozatot, hogy adnék azt, égőáldozatban sem gyönyörködöl.
19Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!
20Tégy jól a te kegyelmedből a Sionnal; és építsd meg Jeruzsálem kőfalait.
21Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai; az égő és egész áldozat: akkor a te oltárodon áldoznak néked tulkokkal.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF