Keresés a Bibliában

14Erősségem és énekem az Úr, és ő lőn nékem szabadulásul. (2Móz 15,2; Ésa 12,2) 15Vígasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban: Az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett! (Zsolt 2,19) 16Az Úrnak jobbkeze felmagasztaltatott; az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett! (Luk 1,51) 17Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit! 18Keményen megostorozott engem az Úr; de nem adott át engem a halálnak. (Zsolt 16,5) 19Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon és dicsérjem az Urat! (1Sám 23,26) 20Ez az Úrnak kapuja; igazak mennek be azon. 21Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél! (2Sám 23,1;Zsolt 50,15) 22A kő a melyet az építők megvetettek, szegeletkővé lett! (Máté 21,42; Márk 12,10; Luk 20,17; Csel 4,11; Róm 9,33.1Pét;2,4.7) 23Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt! (1Sám 23,7.8;24,3) 24Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen! (1Sám 26,19;27,1.2)

KNB SZIT STL BD RUF KG