Keresés a Bibliában

100 1Hálaadó zsoltár.
Vígan énekelj az Úrnak te egész föld! 2Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal. (Zsolt 98,5.6) 3Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. (2Sám 7,23.24) 4Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét! (Zsolt 50,23) 5Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége! (Zsolt 118,1-4)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár