Keresés a Bibliában

3Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. (Zsolt 26,5;119,113) 4A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. (Zsolt 15,1.4) 5A ki titkon rágalmazza az ő felebarátját, elvesztem azt; a nagyralátót és a kevélyszívűt, azt el nem szenvedem. (Péld 6,16-19) 6Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak; a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. (Zsolt 119,63) 7Nem lakozik az én házamban, a ki csalárdságot mível; a ki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. (Zsolt 15,1-5;26,4-6) 8Reggelenként elvesztem e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gonosztevőt. (Péld 25,4.5)

KNB SZIT STL BD RUF KG