Keresés a Bibliában

3Szemem elé nem állítok
igazságtalan dolgot.
A törvényszegőt gyűlölöm,
nincs köze hozzám.

4A gonosz szív távol legyen tőlem,
az álnokságot nem ismerem.

5Aki titokban rágalmazza felebarátját,
azt elnémítom;
akinek szeme kevély és szíve felfuvalkodott,
azt nem szenvedhetem.

6Szemem felkutatja az igazakat az országban,
hogy nálam lakjanak;
aki szeplőtelen úton jár,
csak az szolgálhat nekem.

7Nem lakhat házam belsejében,
aki kevélyen cselekszik;
aki hazugságot beszél,
nem állhat meg szemem előtt.

8Reggelenként kiirtom
az ország minden bűnösét,
hogy kigyomláljak az Úr városából
minden gonosztevőt.

KNB SZIT STL BD RUF KG