Keresés a Bibliában

10És azonnal feljővén a vízből, látá az egeket megnyilatkozni, és a Lelket mint egy galambot ő reá leszállani; (Márk 8,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG


21Lőn pedig, hogy mikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkereszteltetett, és imádkozott, megnyilatkozék az ég, (Mát 3,16.17) 22És leszálla ő reá a Szent Lélek testi ábrázatban mint egy galamb, és szózat lőn mennyből, ezt mondván: Te vagy amaz én szerelmes Fiam, te benned gyönyörködöm! (Ésa 42,1; Ján 1,32.33;Mát 3,17; Márk 1,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG


32És bizonyságot tőn János, mondván: Láttam a Lelket leszállani az égből, mint egy galambot; és megnyugovék ő rajta. (Mát 3,16; Márk 1,10; Luk 3,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG