Keresés a Bibliában

14Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata; (Eféz 1,7; Róm 3,24.1Kor;1,30; Gal 3,13;4,5; Mát 20,28)

KNB SZIT STL BD RUF KG


6Kegyelme dicsőségének magasztalására, a melylyel megajándékozott minket ama Szerelmesben, (Mát 3,17; Kol 1,13; Róm 8,39) 7A kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint. (Róm 3,23-25)

KNB SZIT STL BD RUF KG


9És találtassam Ő benne, mint a kinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján: (Róm 3,21.22;9,30.31.2Kor;5,17; Gal 2,16.20; Róm 1,17;5,9-11;8,4.17.30;10,5-11.4.3.5)

KNB SZIT STL BD RUF KG