Keresés a Bibliában

3És jöve egy másik angyal, és megálla az oltárnál, arany tömjénezőt tartva; és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, a mely a királyiszék előtt vala. (Jel 5,8;Jel 6,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2Mint jóillatú füst jusson elődbe imádságom, s kezem felemelése estvéli áldozat legyen. (2Móz 30,7.9;Zsolt 134,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG