Keresés a Bibliában

5Előtte döghalál jár, és nyomaiban forró láz támad. (Ezék 34,3.4) 6Megáll és méregeti a földet, pillant és megrendíti a népeket, az örökkévaló hegyek szétporlanak, elsüllyednek az örökkévaló halmok; az ő ösvényei örökkévalók! (Agge 2,5) 7Bomlani látom Khusán sátrait, reszketnek a Midián-föld kárpitjai! (Dán 2,45) 8A folyók ellen gerjedt-é fel az Úr? Vajjon a folyókra haragszol-é, vagy a tengerre bőszültél-é fel, hogy lovaidon és diadal-szekereiden robogsz? (2Móz 20,10) 9Csupasz, meztelen a te kézíved, a törzseknek esküvéssel tett igéret szerint! Szela. A föld folyókat ömleszt. (Józs 3,16) 10Látnak téged és megrendülnek a hegyek, gátat tör a víz-ár, harsog a hullám, és magasra emeli karjait. (Agge 2,3;Jel 5,6) 11A nap és hold megállnak helyökön czikázó nyilaid fényétől és ragyogó kopjád villanásától. (Józs 10,12.13) 12Haragodban eltaposod a földet, búsultodban szétmorzsolod a nemzeteket.

KNB SZIT STL BD RUF KG


8Megindult, megrendült a föld, s a hegyek fundamentomai inogtak; és megindultak, mert haragra gyúlt. (Bir 5,4.5)

KNB SZIT STL BD RUF KG