Keresés a Bibliában

3 1Óh balgatag Galátziabeliek, kicsoda ígézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha ti köztetek feszíttetett volna meg? (Gal 2,12; Gal 3,28.29; Róm 8,17; Csel 3,26; Róm 1,16) 2Csak azt akarom megtudni tőletek: a törvény cselekedeteiből kaptátok-é a Lelket, avagy a hit hallásából? (Csel 10,44) 3Ennyire esztelenek vagytok? A mit Lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be? (1Kor 15,9; Csel 9,15.1Ján;2,2; Fil 3,6) 4Annyit szenvedtetek hiába? ha ugyan hiába. (2Ján 8;) 5Annakokáért, a ki a Lelket szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekeszi-é? (Gal 1,21.1Kor;12,28;15,9; Kol 1,18.24; Luk 15,7.10; Zsid 1,14.1Pét;1,12) 6Miképen Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul. (1Móz 15,6; Róm 4,3) 7Értsétek meg tehát, hogy a kik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai. (Róm 4,11.12.16) 8Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy: Te benned fognak megáldatni minden népek. (1Móz 12,3) 9Ekként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal. (Gal 2,20; Gal 6,14) 10Mert a kik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: Átkozott minden, a ki meg nem marad mindazokban, a mik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. (5Móz 27,26) 11Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él. (Hab 2,4; Róm 1,17) 12A törvény pedig nincs hitből, hanem a mely ember cselekeszi azokat, élni fog azok által. (3Móz 18,5) 13Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ: (2Kor 5,21;5Móz 21,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG