Keresés a Bibliában

Az apostol tanítása a megigazulásról

A megigazulás a hitből ered.

3 1Ti oktalan galaták! Ki igézett meg titeket, (hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak) titeket, akiknek szeme elé állítottuk a megfeszített Jézus Krisztust? 2Csak ezt akarom tőletek tudni: a törvény tettei által kaptátok a Lelket, vagy a hit elfogadása által? 3Annyira oktalanok vagytok, hogy amit lélekkel kezdtetek, most testben akarjátok bevégezni? 4Hiába éltétek át mindezt? Hátha csakugyan hiába! 5Aki tehát a Lelket adja nektek s csodákat művel köztetek, a törvény tettei alapján teszi, vagy a hit elfogadása által?

Ábrahám példája.

6Ugyanúgy áll a dolog mint Ábrahámmal: „Hitt Istennek s ez megigazulására szolgált.” 7Értsétek meg tehát, hogy aki hisz, az Ábrahám fia. 8Mivel pedig az Írás előre látta, hogy Isten a hit által teszi megigazultakká a pogányokat, előre hirdette Ábrahámnak: „Benned részesül áldásban minden nemzet.” 9Eszerint azok, akik hisznek, áldásban részesülnek a hívő Ábrahámmal. 10Azok viszont, akik a törvény tetteire támaszkodnak, átok alatt állnak. Meg van ugyanis írva: „Átkozott mindaz, aki hűségesen meg nem tartja, ami a törvény könyvében áll.” 11Ebből nyilvánvaló, hogy a törvény által senki meg nem igazul Isten előtt, mert: „Az igaz a hitből él.” 12A törvény azonban nem a hitből van, hanem: „Aki teljesíti, élni fog általa.” 13Krisztus megváltott minket a törvény átkától, amikor az átok hordozójává lett értünk. Hiszen ez is meg van írva: „Átkozott mindaz, aki a fán függ.”

KNB SZIT STL BD RUF KG