Keresés a Bibliában

3 1Esztelen galaták, ki igézett meg titeket? Nem úgy állítottuk szemetek elé Jézus Krisztust, mint keresztre feszítettet? 2Csak erre adjatok választ: a Törvény rendelkezéseinek megtartása révén kaptátok a Lelket, vagy a hallani tudó hit révén? 3Ennyire esztelenek vagytok? Amit a Lélek által kezdtetek el, most a test által akarjátok tökéletességre vinni? 4Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat? Ha így volna, akkor valóban hiába. 5Aki a Lelket adja nektek, és csodákat tesz közöttetek, vajon a Törvény rendelkezéseinek megtartása vagy a hallani tudó hit révén teszi?
6Ahogy Ábrahám: hitt az Istennek, és ez megigazulására szolgált. 7Értsétek hát meg: akik a hitből élnek, azok Ábrahám fiai! 8Mivel pedig az Írás előre látta, hogy Isten a pogányokat a hit által teszi igazzá, előre hirdette az evangéliumot Ábrahámnak: benned nyer áldást a föld minden népe. 9Eszerint a hitből élők nyernek áldást a hívő Ábrahámmal együtt.
10A Törvény rendelkezéseinek megtartásában bízók ugyanis átok alatt vannak, amint meg van írva: Átkozott mindaz, aki nem tart meg mindent maradéktalanul, ami meg van írva a Törvény könyvében. 11Az pedig, hogy Törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, világos, mert az igaz a hit alapján fog élni. 12A Törvény alapja viszont nem a hit, hanem: „aki megteszi, élni fog általa.” 13Krisztus megváltott minket a Törvény átkától azáltal, hogy értünk magára vette az átkot – mert meg van írva: Átkozott, aki fán függ –,

KNB SZIT STL BD RUF KG