Keresés a Bibliában

A vihar lecsendesítése.

23Bárkába szállt és tanítványai követték. 24Egyszerre csak heves vihar támadt a tavon, úgy hogy a hullámok elborították a bárkát. Ő azonban aludt. 25(Tanítványai) fölkeltették és kérték: „Uram, ments meg (minket), elveszünk!” 26(Jézus) megfeddte őket: „Mit féltek, ti kicsinyhitűek!” Aztán fölkelt, parancsolt a szélvésznek és a víznek, mire nagy csend lett. 27Az emberek pedig elámulva mondták: „Ugyan ki ez, hogy még a szélvész és a víz is engedelmeskedik neki?”

A gadarai megszállottak.

28Mikor a túlsó partra ért, a gadaraiak vidékére, két ördögtől megszállt ember jött szembe vele. A sírboltokból jöttek elő. Olyan elvadultak voltak, hogy senki sem mert azon az úton járni. 29Így kiáltoztak: „Mi bajod velünk (Jézus), Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket?” 30Nem messze onnan nagy sertéskonda legelészett. 31Ezért az ördögök megkérték: „Ha kiűzöl minket, küldj a kondába.” 32„Menjetek”, szólt. Azok ki is mentek és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a meredekről a tóba rohant és vízbe veszett. 33A kanászok elfutottak és a városba érve mindent elmondtak a megszállottakról is. 34Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint megpillantották, kérték, távozzék el határukról.

KNB SZIT STL BD RUF KG