Keresés a Bibliában

A hegyi beszéd.

5 1A tömeg láttára Jézus fölment a hegyre.

A nyolc boldogság

2Ott leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitva ajkát, így tanította őket: 3„Boldogok a lélekben szegények: övék a mennyek országa. 4Boldogok a szomorkodók; majd vigasztalásban lesz részük. 5Boldogok a szelídek: övék lesz a föld. 6Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot: majd betelnek vele. 7Boldogok az irgalmasok: majd irgalmat nyernek. 8Boldogok a tisztaszívűek: ők meglátják Istent. 9Boldogok a békességesek: ők Isten fiai. 10Boldogok, akiket az igazságért üldöznek: övék a mennyek országa.

A tanítványok hivatása.

11Boldogok vagytok, ha miattam szidalmaznak és üldöznek titeket és hazudozva minden rosszat fognak rátok. 12Örüljetek és ujjongjatok: nagy lesz jutalmatok a mennyben. Hiszen így üldözték előttetek a prófétákat is.

KNB SZIT STL BD RUF KG