Keresés a Bibliában

A hegyi beszéd.

5 1A tömeg láttára Jézus fölment a hegyre.

A nyolc boldogság

2Ott leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitva ajkát, így tanította őket: 3„Boldogok a lélekben szegények: övék a mennyek országa. 4Boldogok a szomorkodók; majd vigasztalásban lesz részük. 5Boldogok a szelídek: övék lesz a föld. 6Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot: majd betelnek vele. 7Boldogok az irgalmasok: majd irgalmat nyernek. 8Boldogok a tisztaszívűek: ők meglátják Istent. 9Boldogok a békességesek: ők Isten fiai. 10Boldogok, akiket az igazságért üldöznek: övék a mennyek országa.

A tanítványok hivatása.

11Boldogok vagytok, ha miattam szidalmaznak és üldöznek titeket és hazudozva minden rosszat fognak rátok. 12Örüljetek és ujjongjatok: nagy lesz jutalmatok a mennyben. Hiszen így üldözték előttetek a prófétákat is. 13Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való már egyébre, mint hogy kidobja és széttapossa az ember. 14Ti vagytok a világ világossága. A hegyre épült város el nem rejthető. 15És ha világosságot gyújtanak, nem teszik véka alá, hanem a tartóra, hogy világítson a ház minden lakójának. 16Így világítson világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és magasztalják mennyei Atyátokat.

Jézus és az ószövetségi törvény.

17Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem azért jöttem, hogy megszüntessem, hanem , hogy tökéletessé tegyem. 18Bizony mondom nektek: Míg ég és föld fennáll, egy i betű vagy egy vesszőcske sem marad el a törvényből, hanem beteljesedik az egész. 19Aki tehát csak egyet is elhagy a legkisebb parancsok közül és így tanítja az embereket, az igen kicsi lesz a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja azokat, az nagy lesz a mennyek országában. 20Ezért mondom nektek: Ha igaz voltotok fölül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába.

Az ötödik parancs.

21Hallottátok a régieknek szóló parancsot: ne ölj! Aki öl állítsák a törvényszék elé. 22Én pedig azt mondom nektek: már azt is állítsák törvényszék elé, aki haragot tart. Aki felebarátját butának mondja, állítsák a nagytanács elé. Aki pedig istentelennek mondja, jusson a gyehenna tüzére. 23Ha tehát ajándékodat az oltárhoz viszed és ott eszedbe jut, hogy felebarátodnak valami panasza van ellened, 24hagyd ajándékodat az oltár előtt, menj, békülj ki előbb felebarátoddal, aztán térj vissza és ajánld föl ajándékodat. 25Békülj ki idejében, még útközben ellenfeleddel, hogy át ne adjon a bírónak, a bíró a poroszlónak és tömlöcbe ne vessenek. 26Bizony mondom neked: ki nem szabadulsz onnan, amíg az utolsó fillért meg nem fizetted.

A kilencedik parancs.

27Hallottátok (a régieknek szóló) parancsot: házasságot ne törj! 28Én pedig azt mondom nektek: mindaz, aki bűnös kívánsággal asszonyra néz, szívében már paráználkodott vele. 29Ezért, ha jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki és vesd el magadtól. Inkább egy tagod vesszen oda, semhogy egész tested gyehennára kerüljön. 30Ha pedig jobb kezed botránkoztat meg, vágd le és vesd el magadtól. Inkább egy tagod vesszen oda, semhogy egész tested pokolba jusson. 31Parancs volt az is: ha valaki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet. 32Én pedig azt mondom nektek: mindaz, aki elbocsátja feleségét, kivéve ha nem törvényes felesége, okot ad neki a házasságtörésre, aki pedig elbocsátott nőt vesz el, házasságot tör.

A második parancs.

33Hallottátok azt a régieknek szóló parancsot is: hamisan ne esküdjél, de tartsd meg az Úrnak tett esküdet. 34Én pedig azt mondom nektek: egyáltalán ne esküdjetek: sem az égre, mert az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, 35sem Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. 36Még fejedre se esküdjél, mert egyetlen hajszáladat sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. 37Beszédetek legyen: igen, igen; nem nem. Ami ezt meghaladja, az a gonosztól van.

A rossz visszafizetése.

38Hallottátok a parancsot: szemet szemért, fogat fogért! 39Én pedig azt mondom nektek: ne szállj szembe a gonosszal, hanem ha megütik arcod jobb felét, fordítsd oda a balt is. 40S ha pörbe fogva el akarják venni köpenyedet, add oda köntösödet is. 41S ha ezer lépésre kényszerítenek, menj el kétannyira. 42Adj a kérőnek, és aki kölcsönt akar, vissza ne utasítsd.

Ellenségszeretet.

43Hallottátok a parancsot: szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! 44Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket (tegyetek jót haragosaitokkal) és imádkozzatok üldözőitekért (és rágalmazóitokért). 45Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra, esőt ad igazaknak és bűnösöknek. 46Ha azokat szeretitek csak, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutalmatok? Nem így tesznek a vámosok is? 47És ha nem köszöntitek, csak barátaitokat, mi többet tesztek? Nem így tesznek a pogányok is? 48Ti olyan tökéletesek legyetek tehát, mint mennyei Atyátok.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet