Keresés a Bibliában

5 1A tömeget látva fölment a hegyre. Leült, a tanítványai odajöttek hozzá, 2ő pedig szólásra nyitva ajkát így tanította őket:
3»Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
4Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
5Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
6Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégülést nyernek.
7Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek.
8Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják Istent.
9Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
10Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek országa.
11Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok miattam. 12Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok nagy a mennyekben; így üldözték ugyanis a prófétákat is, akik előttetek voltak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,1 A Hegyi Beszéd a keresztény tanítás összefoglalása; a Nyolc Boldogság felsorolja annak feltételeit, hogy Krisztus országába jussunk.

5,3 A lélekben szegények azok, akik önként szegények, és azok, akik belsőleg szabadok minden gazdagságtól; ezenkívül azok, akik az Ószövetség számos helyének szellemében alázatosak és egyedül Istenben bíznak.