Keresés a Bibliában

18Mikor a galileai tenger mellett járt, látott két testvért, Simont, aki másik nevén Péter, és testvérét, Andrást. Halászok voltak és hálót vetettek a vízbe. 19Így szólt hozzájuk: „Jöjjetek utánam! Én emberhalászokká teszlek titeket.” 20Ők mindjárt otthagyták a hálót és csatlakoztak hozzá. 21Folytatva útját másik két testvért pillantott meg: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Atyjukkal, Zebedeussal éppen hálóikat foltozták a bárkában. Hívta őket is. 22Mindjárt otthagyták atyjukat a bárkával és nyomába szegődtek.

Jézus tanít és gyógyít.

23Jézus bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette országának örömhírét és meggyógyított a nép között minden betegséget és minden bajt.

KNB SZIT STL BD RUF KG