Keresés a Bibliában

18Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátott két testvért – Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét, Andrást –, amint éppen a tengerbe vetették hálójukat. Halászok voltak ugyanis. 19Így szólt hozzájuk: „Gyertek, kövessetek! Emberek halászává teszlek titeket.” 20Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követték. 21Miután továbbment, meglátott két másik testvért, Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a bárkában atyjukkal, Zebedeussal együtt hálóikat javítgatták, és őket is hívta. 22Ők pedig azonnal otthagyták a barkát és atyjukat, és követték.
23Bejárta egész Galileát, tanított zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának örömhírét, és a nép körében meggyógyított mindenféle betegséget és bajt.

KNB SZIT STL BD RUF KG