Keresés a Bibliában

A szívtelen szolga.

21Akkor hozzálépett Péter és megkérdezte: „Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom? Talán hétszer?” 22Jézus így felelt: „Nem mondom: hétszer, hanem hetvenhétszer.” 23„Hasonlít ugyanis a mennyek országa egy királyemberhez, aki számot akart vetni szolgáival. 24Mikor elkezdte a számvetést, eléje állítottak egyet, aki tízezer talentummal tartozott. 25Mivel nem volt miből visszafizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt feleségestül, gyermekestül, vagyonostul, és úgy fizessen. 26De a szolga leborulva kérlelte: légy türelemmel irántam, mindent vissza fogok fizetni. 27Az úr megkönyörült a szolgán, elbocsátotta s tartozását is elengedte. 28Amint a szolga kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni kezdte és követelte: add meg, amivel tartozol. 29Szolgatársa leborulva kérlelte: légy türelemmel irántam, mindent vissza fogok fizetni. 30De ő nem engedett, hanem fogta, tömlöcbe vetette, amíg meg nem fizeti tartozását. 31Szolgatársai a történtek láttára igen elszomorodtak s menten elmondták uruknak mindazt, ami történt. 32Az úr maga elé idézte őt és így szólt hozzá: te gonosz szolga! Kérésedre elengedtem minden tartozásodat. 33Nem kellett volna neked is megszánnod szolgatársadat, mint ahogy én megszántalak téged? 34Erre haragjában átadta őt a poroszlóknak, amíg meg nem fizeti minden tartozását. 35Így tesz mennyei Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát felebarátjának.”

KNB SZIT STL BD RUF KG