Keresés a Bibliában

Keresztelő János követsége.

2Amikor János a börtönben hallott Krisztus tetteiről, elküldte (két) tanítványát ezzel a kérdéssel: 3„Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk?” 4Jézus így válaszolt: „Menjetek, jelentsétek Jánosnak, amit hallotok és láttok: 5vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak föltámadnak, a szegények pedig hallgatják az evangélium hirdetését. 6Boldog, aki nem botránkozik meg bennem.”

Jézus tanúsága Jánosról.

7Amikor azok elmentek, Jézus beszélni kezdett a néphez Jánosról: „Miért mentetek ki a pusztába? Hogy széltől lengetett nádat lássatok? 8Vagy miért mentetek ki? Hogy finom kelmébe öltözött embert lássatok? Aki finom ruhában jár, királyi palotában lakik. 9Miért mentetek hát ki? Hogy prófétát lássatok? Igenis, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. 10Ez az, akiről az Írás mondja:
Nézd, követemet küldöm színed előtt,
hogy elkészítse előtted az utat.

KNB SZIT STL BD RUF KG