Keresés a Bibliában

2Amikor János a börtönben Krisztus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait 3és megkérdezte tőle: »Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?« 4Jézus ezt válaszolta nekik: »Menjetek, vigyétek hírül Jánosnak, amit hallotok és láttok: 5A vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot. (Iz 26,19; 29,18; 35,5-6; 61,1) 6Boldog, aki nem botránkozik meg bennem.«
7Amikor azok elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: »Miért mentetek ki, mit akartatok látni a pusztában? Széltől lengetett nádat? 8Vagy mit akartatok látni, amikor kimentetek? Finom ruhákba öltözött embert? Íme, akik finom ruhákat hordanak, a királyok házaiban laknak. 9Vagy mit akartatok látni, amikor kimentetek? Prófétát? Igen, mondom nektek: prófétánál is nagyobbat.

10Ő az, akiről írva van:
‘Íme, elküldöm küldöttemet színed előtt,
aki elkészíti előtted utadat’.

(Kiv 23,20; Mal 3,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG