Keresés a Bibliában

Jézus születése.

18Jézus Krisztusnak ez az eredete: anyja Mária, József jegyese, még egybekelésük előtt méhében fogant a Szentlélektől. 19Férje, József, igaz ember volt és mivel nem akarta rossz hírbe hozni, az volt a szándéka, hogy titokban bocsátja el. 20Miközben ezen gondolkodott, álmában megjelent az Úr angyala és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, hiszen a Szentlélektől van áldott állapotban. 21Fiút fog szülni, akit te Jézusnak nevezel, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.” 22Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott: 23„Íme a szűz méhében fogan és fiút szül,
és Emmanuelnek fogják hívni.”
Ez azt jelenti: Velünk az Isten. 24József erre fölébredt álmából és úgy cselekedett, amint megparancsolta az Úr angyala. 25Magához vette feleségét, de nem ismerte meg, míg a világra nem hozta (elsőszülött) fiát, akit Jézusnak nevezett.

KNB SZIT STL BD RUF KG