Keresés a Bibliában

Jézus gyermekkora

Jézus Krisztus nemzetségtáblája.

1 1Jézus Krisztus nemzetségtáblája, aki Ábrahám fiának Dávidnak volt a fia. 2Ábrahám fia Izsák volt, Izsák fia Jákob, Jákob fiai pedig Júda és ennek testvérei. 3Júda fiai Támártól Fáresz és Zára, Fáresz fia Ezron, Ezron fia Árám. 4Árám fia Aminadab, Aminadab fia Náásszon, Náásszon fia Szalmón. 5Szalmón fia Ráhábtól Boáz, Boáz fia Rúttól Obed, 6Obed fia Jessze, Jessze fia pedig Dávid király. 7Dávid király fia, Uriás feleségétől, Salamon volt. 8Salamon fia Roboám, Roboám fia Abia, Abia fia Áza, 9Áza fia Jozafát, Jozafát fia Jórám, Jórám fia Oziás, Oziás fia Joatám, Joatám fia Ákáz, Ákáz fia Ezekiás, 10Ezekiás fia Manassze, Manassze fia Ámon, Ámon fia Joziás, 11Joziás fiai pedig Jechoniás és ennek testvérei a babiloni fogság idején. 12A babiloni fogság után Jechoniás fia Szalatiél volt, Szalatiél fia Zorobábel, 13Zorobábel fia Ábiúd, Ábiúd fia Eliakim, Eliakim fia Ázór, 14Ázór fia Szádok, Szádok fia Áchim, Áchim fia Eliud, 15Eliud fia Eleázár, Eleázár fia Mattán, Mattán fia Jákob, 16Jákob fia pedig József, Mária férje. Mária a Krisztusnak nevezett Jézus szülőanyja. 17E szerint a nemzedékek összege: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságig tizennégy nemzedék és a babiloni fogságtól Krisztusig tizennégy nemzedék.

Jézus születése.

18Jézus Krisztusnak ez az eredete: anyja Mária, József jegyese, még egybekelésük előtt méhében fogant a Szentlélektől. 19Férje, József, igaz ember volt és mivel nem akarta rossz hírbe hozni, az volt a szándéka, hogy titokban bocsátja el. 20Miközben ezen gondolkodott, álmában megjelent az Úr angyala és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, hiszen a Szentlélektől van áldott állapotban. 21Fiút fog szülni, akit te Jézusnak nevezel, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.” 22Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott: 23„Íme a szűz méhében fogan és fiút szül,
és Emmanuelnek fogják hívni.”
Ez azt jelenti: Velünk az Isten. 24József erre fölébredt álmából és úgy cselekedett, amint megparancsolta az Úr angyala. 25Magához vette feleségét, de nem ismerte meg, míg a világra nem hozta (elsőszülött) fiát, akit Jézusnak nevezett.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet