Keresés a Bibliában

18Jézus Krisztus születése így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy gyermeket vár a Szentlélektől. 19Férje, József igaz ember volt, és nem akarta megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. 20Miután mindezt végiggondolta, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és így szólt:
„József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, a Szentlélektől van! 21Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből!” 22Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: 23Íme, a szűz majd gyermeket vár, és fiút fog szülni, akit Emmánuelnek fognak nevezni, ami azt jelenti, „velünk az Isten”. 24József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogy az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét, 25de nem ismerte meg addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.

KNB SZIT STL BD RUF KG