Keresés a Bibliában

Péter tagadásának megjövendölése.

26Miután elmondták a hálaadó zsoltárt, kimentek az Olajfák hegyére. 27Ott Jézus így szólt hozzájuk: „Ti mindnyájan megbotránkoztok bennem (az éjjel). Az Írás ugyanis azt mondja: megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. 28De föltámadásom után megelőzlek majd titeket Galileában.” 29Péter azonban fogadkozni kezdett: „Ha mindnyájan megbotránkoznak is tebenned, én ugyan nem.” 30Mire Jézus csak ennyit mondott: „Bizony mondom neked, még ma éjjel, mielőtt a kakas kétszer szól, háromszor tagadsz meg engem.”

Jézus szenvedése

31De Péter tovább fogadkozott: „Ha meg is kellene halnom veled, nem tagadlak meg.” Hasonlóképpen fogadkoztak a többiek is.

KNB SZIT STL BD RUF KG