Keresés a Bibliában

Péter tagadásának megjövendölése.

26Ezután elimádkozták a hálaadó zsoltárt, és kimentek az Olajfák hegyére. 27Ott Jézus megmondta: „Mindnyájan megbotránkoztok, ahogy meg van írva: Megverem a pásztort és szétszélednek a juhok. 28De feltámadásom után majd előttetek megyek Galileába.” 29Péter erősködött: „Ha mindnyájan megbotránkoznak is, én akkor sem.” 30Jézus csak ennyit mondott: „Bizony mondom neked, hogy még ma éjjel, mielőtt a kakas másodszor szólna, háromszor megtagadsz.” 31Erre még jobban fogadkozott: „Ha meg kell is veled halnom, nem tagadlak meg!” Ugyanígy fogadkoztak a többiek is.

KNB SZIT STL BD RUF KG