Keresés a Bibliában

10A nép megkérdezte: „Mit tegyünk tehát?” Mire ő így felelt: 11„Akinek két köntöse van, ossza meg azzal, akinek egy sincs, és akinek ennivalója van, tegyen hasonlóképen.”

KNB SZIT STL BD RUF KG