Keresés a Bibliában

10És megkérdé őt a sokaság, mondván: Mit cselekedjünk tehát? (Mát 7,16.17) 11Ő pedig felelvén, monda nékik: A kinek két köntöse van, egyiket adja annak, a kinek nincs; és a kinek van eledele, hasonlókép cselekedjék. (Jak 2,15.16.1Ján;3,17.18)

KNB SZIT STL BD RUF KG