Keresés a Bibliában

Az eukarisztia és a hitetlenkedők.

60Ennek hallatára tanítványai közül többen megjegyezték: „Kemény beszéd ez! Ki fogadhatja el?” 61Jézus tudta, hogy tanítványai zúgolódtak a miatt, hozzájuk fordult tehát: „Ez megbotránkoztat titeket? 62Hát ha majd látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt? 63A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Szavaim, amiket mondtam nektek, lélek és élet, de vannak köztetek, akik nem hisznek.” 64Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, kik azok, akik nem hisznek és ki fogja őt elárulni. 65„Ezért mondtam nektek, folytatta, senki sem jöhet hozzám, ha Atyám meg nem adja neki.” 66Ettől fogva több tanítványa visszahúzódott tőle és már nem járt vele.

KNB SZIT STL BD RUF KG