Keresés a Bibliában

46Ismét a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Volt Kafarnaumban egy királyiképviselő, akinek betegen feküdt a fia. 47Mikor meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, fölkereste őt és kérte, hogy jöjjön, gyógyítsa meg fiát. Már halálán volt. 48Jézus így szólt: „Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.” 49„Uram, kérte ismét a királyi tisztviselő, jöjj el, míg meg nem hal gyermekem.” 50„Menj csak, felelte Jézus, fiad él.” Hitt az ember Jézus szavainak és hazament. 51Még út közben eléje jöttek szolgái és jelentették, hogy fia életben van. 52Tudakozódott tőlük, melyik órában lett jobban. „Tegnap a hetedik órában hagyta el a láz” – válaszolták. 53Az apa rájött, hogy ez volt az az óra, amikor Jézus azt mondta neki: „Fiad él.” Erre egész házával együtt hívő lett.

KNB SZIT STL BD RUF KG