Keresés a Bibliában

Jézus meggyógyítja a kapernaumi királyi tisztviselő gyermekét – (Mk 8,5-13; Lk 7,1-10)

46Azután ismét a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. 47Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, elment hozzá, és kérte, hogy jöjjön, és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. 48Erre Jézus ezt mondta neki: Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. 49A királyi tisztviselő kérte őt: Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem! 50Jézus így válaszolt: Menj el, a te fiad él! Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. 51Még hazafelé tartott, amikor szembejöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él. 52Ekkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban. Ezt mondták neki: Tegnap délután egy órakor hagyta el a láz. 53Megértette tehát az apa, hogy abban az órában történt ez, amikor ezt mondta neki Jézus: A te fiad él. És hitt ő, valamint egész háza népe.

KNB SZIT STL BD RUF KG