Keresés a Bibliában

4De amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, s a törvény alattvalója lett. 5Ki kellett ugyanis váltania a törvény alá rendelteket, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. 6Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abba, Atya!” 7Tehát nem rabszolga többé, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten által örökös is.

KNB SZIT STL BD RUF KG