Keresés a Bibliában

4de amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a Törvénynek alávetve, 5hogy a Törvény alatt levőket megváltsa, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. 6Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte a szívünkbe Fiának Lelkét, aki ezt kiáltja: „Abba, Atya!” 7Többé tehát nem vagy már rabszolga, hanem fiú; ha pedig fiú, akkor – Isten akaratából – örökös is.

KNB SZIT STL BD RUF KG