Keresés a Bibliában

Timóteus és Epafroditosz küldetése.

19Remélem az Úr Jézusban, hogy hamarosan hozzátok küldhetem Timóteust, s hogylétetekről értesülve megnyugszom. 20Senki sincs ugyanis, aki velem egyetértve, oly őszintén szívén viselné ügyeteket. 21A többiek mind a maguk javát keresik, s nem Krisztus Jézusét.

KNB SZIT STL BD RUF KG